DEZE WEBSITE IS EEN CREATIE VAN DE STAOPSTOEL-SPECIALIST ONDERDEEL VAN ZHON ZORGWINKEL TE BEST

De StaOpStoel-Specialist gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de verzameling, totstandkoming en publicatie van informatie op deze site. Wij aanvaarden geen garantie of aansprakelijkheid voor de onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud. Aan afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Afbeeldingen kunnen per beeldscherm afwijken in kleur onder invloed van het type beeldscherm. De kleur van een product in de afbeeldingen is in alle gevallen een benadering van de werkelijke kleur van het product. Aanbiedingen en acties die op deze website getoond worden, kunnen te allen tijde komen te vervallen. De StaOpStoel-Specialist kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid omtrent prijzen, aanbiedingen en acties. Mocht je problemen ondervinden met onze website, neem dan direct contact op met ons.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Op alle gegevens, waaronder data, logo’s, video’s, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site, rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van De StaOpStoel-Specialist.  Het printen en/of kopiëren van gegevens van deze website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van De StaOpStoel-Specialist inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken en publicaties of websites te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

PRIVACY

De StaOpStoel-Specialist respecteert de privacy van haar bezoekers op internet. De gegevens die je ons via deze site verschaft, zullen wij vertrouwelijk behandelen en niet zonder jouw toestemming aan derden verschaffen.